9.11.12

Ütopya üzerine notlar.

...

Artık sınırlar kalmadı, dolayısıyla herhangi bir faşizan söylem veyahut bir ulus, ırk inancına dair bahsedilenler kocaman saçmalıklardan ibarettir. Bağnazlığı modern hale getiren ve gelişen dünyayı eskiyle ilişkilendirerek yaratılan idealar kesinlikle amacını yerine getiremeyeceklerdir. Bahsedilen ütopyalar günümüz yerine toplum geçmişlerinden feyz aldıkları için kesinlikle gerçekleşmeyecek ve eskinin daha iyi anlatılan bir masalı olarak kalacaktır.

...


İnsanlık tarihinin; çadırlarını, obalarını koruma adı altında yabancılara, dışarıdan gelenlere karşı kendilerini korumaları ve buna karşı ırkçı kurallar geliştirmeleri çok normaldir. Günümüzde ve gelecekte ise korunacak tek bir çadır kalmıştır; adı Dünya olan. 

...


İnsan sınıflandırmaları ise sadece iki sınıfa bölünmüştür. Yöneten ve yönetilenler. Gücü elinde bulundurmak ve bu gücün getirilerini insanlara dağıtabilmek sadece bazı insanlara mahsustur. Akıllı ve çalışkan olanlara. Diğerleri ise dünya ilerler ve gelişirken sadece üretim ve iş gücünde bu yönetime ortak olurlar. Bu insan doğasının gerektirdiği, tahmin edilebilir bazı psikolojik ve fizyolojik olayların sonucu olarak ortaya çıkar.

...

Hiç yorum yok:

Okuyucu